Israel

054-773-3213
054-773-3215

France

0149430020

Email

fdidemenagement@wanadoo.fr

Previous slide
Next slide

צוות מוסמך

מתאם המעבר שלכם יספק לכם את כל המסמכים הדרושים והטפסים שעליכם למלא

אריזה מקצועית

עבור המעבר שלך לישראל אנו מספקים אבטחה אידיאלית עבור החפצים שלך

המעבר הבינלאומי

במיוחד בחו``ל, המעבר שלך הוא ייחודי ואנו מתאימים את עצמינו לכל מקרה

התחייבויות FDI

FDI היא גם המחויבות להביא לכם את כל הידע של 20 שנות ניסיון: כגון שירות,

כבוד התחייבויותינו, אבטחת הנכס אשר בידיים שלנו, והללו בכל אחד מהשלבים המוביליםאל קבלת החפצים שלך, או אל אחסונם, כמו כן גם בכל התקופה שבה הנכס שלך יאוחסנו במשאיות , במכולות או /ו במיקום שלנו. כמו כן, אנו מתחייבים גם כן על הובלה , אריזה, בחירת סוג של מכולה , האחסון, תנאי הביטחון. FDI לוקחת ממכם את המחויבות על האיכות והשמירה.

ביטוח FDI

לחברה שלנו יש ענין להעביר לכם את הקרטונים והרהיטים שלכם עם בעדינות הנדרשת, כי אם אנו סורטים את הארונית שלכם או עושים סדק במראה שלכם האחראיות שלנו מחויבת לכם .

וזו הסיבה , שעליכם מוטלת החובה לכתוב ולהגיש הצהרה על שווי הרהיטים. “הצהרה על השווי” יודפס ויוצע לרשותכם ויכלול את הערכה שלך על הערך של אובייקטים בודדים. אם כל הטיפולים הנחוצים שתוקנו על ידי צה”ל כדי שהסחורה שלך תועבר בבטחה, אתה תבין שבשל העובדה שישנם מרחקים שמעורבים וקשיי המעבר הבינלאומי , ישנם מספר אובדנים מדי פעם או נזקים העלולים להתרחש. ולכן אנו ממליצים לך לבטח את המעבר הבינלאומי שלך, על מנת שתקבל פיצוי מלא במקרה שלאירוע לא נעים מתרחש.

ההליך FDI

מתאם המעבר שלכם יספק לכם את כל המסמכים הדרושים והטפסים שעליכם למלא. אלה הושגו על מנת להקל על חייך. יהיה עליכם לציין את החפצים שהינכם מעונינים להעביר, וגם את שוויום הכספי. זכרו שלמדינות רבות תעריפים ומיסים

למכירה אשר גבוהים יותר מבצרפת . השווי אשר אתם מציינים צריך להיות מספיק על מנת להחליף את החפצים ביעד. תציינו את המחיר המקורי, מחיר בתוקף לפני כמה שנים או ערכו בשימוש אינם תמיד אינדיקטורים טובים. עליכם לוודא שהכיסוי של הסחורה שלכם תימשך עד שתשתקעו בביתכם החדש. בארץ היעד,פוליסת הביטוח הבסיסית שלנו כוללת כיסוי שמתאימה ל- 30 ימים של אחסון. אז אם אתה צריך לשמור על החפצים שלך במחסן לתקופה ארוכה יותר, עליך להודיע ​​לנו על כך על מנת שנוכל להכליל את התקופה הזאת בכיסוי שלך.  חיובים נוספים יחולו. למרות כל הכוונות הטובות, תאונות יכולות לקרות. במקרה של אובדן או נזק, יש לציין  ולדווח על כך מיד לאחר אספקת החפצים , עם פירוט מלא של הטענה שלך. איש ביטוח משלנו יקבל הודעה בתוך 3 ימי אספקה

Open chat
1
Comment peut-on vous aider ?