Israel

054-773-3213
054-773-3215

France

0149430020

Email

fdidemenagement@wanadoo.fr

אריזה מקצועית

עבור המעבר שלך לישראל אנו מספקים אבטחה אידיאלית עבור החפצים שלך. החומר המשמש אותנו הינו מתאים לכל סוגי החפצים ולדרך ההובלה הנבחרת. צוות הסבלים ואנשי המקצוע של FDI מכיר את השיטות השונות של אריזה ולכן פועל בערנות מיוחדת לאריזה ימית של החפצים שלך עבור המשלוח. על מנת להקל על הנהלים בעניני המכס, יהיה עליך למספר ולעשות רשימה של כל החפצים האישיים שלך על פי הקריטריונים שהם לפי ההנחיות הבינלאומיות . רשימה מפורטת, תוכל גם להקל עליך בחלוקת החפצים שלך למקומם בהגעתך לישראל. וכך לא יווצר מצב שכלי המטבח ימצאו בחדר של הקטן ובגדי החורף אלו כן ימצאו את עצמם היטב במרתף. על כל חבילה, חפץ ורהיט יהיה מספרו ותיאורו.

דוגמאות:
קרטון מס’ 16/ארון הילדים / מדפים
קרטון מס’ 17/ארון הילדים / מלתחה / ברגים
קרטון מס’ 18/ארון ילדים / לוחות הקרש

עצה טובה:

moving israel כדי להקל על הרכבת הרהיטים שלך בזמן אספקתם לישראל, חשוב לציין באיזה קרטון נמצאים הברגים המתאימים לכל רהיט מפורק. הדבר הטוב ביותר הוא לשים כל קבוצת ברגים בתוך מעטפה או שקית פלסטיק מודבקת בתוך הרהיט שאליו הם שייכים. זכרו שביום אספקת המכולה של הרהיטים , יהיה מונח לפני הפקיד, בהתאם כל לקוח, בין 50 ל 100 קופסאות וזה יהיה בשבילו כמו למצוא מחט בערימת שחת אם הברגים אינם ליד הרהיטים. חוסך זמן בשבילו ובשבילך: ככל שיותר מהר הרהיטים מפורקים כך יותר מהר מסודר. הפקיד ישאל אותכם על הבית החדש שלך המחכה לך בישראל, כדי לראות אם הגישה לדירה אינה קשה (רחוב צר , בנין ללא מעלית, גרם מדרגות מצומצם) על מנת להעביר מידע זה עם הצוות המקבל את המכולה שלכם על מנת שתשכלל את כל האפשריות . בנוסף , רשימה מפורטת משמשת גם על מנת לחשב את הביטוח הטוב ביותר המותאם לחפצי הערך שלך, עתיקות,ועוד. FDI ידועה ומוכרת עבור שירות האריזה הטובה ביותר. לכל אחד ההתאמה שלו להרפתקה הגדולה. המוצר יוערך על ידינו יפורק על ידי איש מקצוע, יעטף בקפידה, יסודר וימוקם במכולה , יועבר דרך הים,יוערך במכס ויועלה לישראל על מנת שבסופו של דבר ימצא אצליכם על מנת שלא תרגיש יותר מדי לא במקומך. לכן FDI שם את כל הידע שלו והניסיון שלו באריזה. לכל מוצר יש סוג האריזה שלו:

• בנייר בועות לחפצים עדינים
• נייר ריהוט גלי שביר
• מלתחות בגדים
• כיסויים למזרן,
• נייר לכלי המטבח
• קרטון לפי גודל ונפח של המוצר.

Open chat
1
Comment peut-on vous aider ?